Pásový bagr Neuson 6003RD

Stejně jako v předchozích letech tak i dnes je jedním z našich hlavních cílů udržet a obhájit firemní filosofii v oblasti tradic, kvality a podnikatelského potenciálu našich předchůdců, udržet zaměstnanost a zabezpečit ekonomickou stabilitu firmy v době prohlubující se hospodářské krize.

Naše společnost SILNICE NEPOMUK s.r.o. zaměstnává v průměru 40 pracovníků a to především z Nepomuka a blízkého okolí. Pochopitelně se toto číslo zejména v době plnění většího objemu stavebních prací může úměrně zvyšovat o brigádníky a sekundárně také o spolupráci s menšími firmami a živnostníky. Firma tak přímo využívá dalších lidských zdrojů z oborů zednických a konstrukčních stavebních prací, dopravy, zemních prací a celé řady dalších.

Posledí léta jsou pro mnoho stavebních společností přelomová. Hospodářská krize s plnou silou zasáhla všechny stavební obory. Do určité míry se dá říci, že nejvíce bylo postiženo naše oborové odvětví dopravních staveb. Snížená poptávka po stavebních pracích spolu s převisem dodavatelských kapacit, srazila ceny na minimální úroveň. V mnoha případech se objevily dumpingové ceny pohybující se pod nákladovou úrovní staveb. S touto velice složitou situací jsme se vyrovnali, ale ne bez bolestivých šrámů.

Avii 120 N

Zaměření firmy SILNICE NEPOMUK s.r.o. se v uplynulém období nezměnilo a stále k hlavním oborům našich činností patří zejména dopravní, inženýrské a ekologické stavby. K jistému útlumu došlo v projekční činnosti. Z našich realizovaných zakázek zde můžeme uvést:

Další zrealizované stavby:

 • Kařez – kanalizace a ČOV – novostavba kanalizačních sítí, přípojek a ČOV vč. technologie; parkoviště v obytné zóně
 • Plzeň – Školní ulice, Koterovská ul. – komplexní dodávka chodníků; dílčí rekonstrukce ul.B.Martinů
 • Myslív – zařízení staveniště a obslužná komunikace pro FVE
 • Spálené Poříčí – rekonstrukce Zámecké ulice
 • Rokycany – rekonstrukce Sladovnické ul.
 • Mítov – lesní cesta Koralka
 • Věšín – rekonstrukce lesních cest
 • Opravy a výspravy MK a chodníků v regionu např.: Plzeň, Lipnice, Kařez, Mýto, Stříbro, Nepomuk, Radnice, Prádlo, Strážovice, Horažďovice, Klabava, Ždírec, Měčín, Terešov, Skomelno a celá řada dalších

Zrealizované projektové dokumentace:

 • Žákavá – projekt chodníků
 • Radnice – zastávka a přechod
 • Zbyslav – rekonstrukce polní cesty
 • Jindřín – rekonstrukce lesní cesty
 • a celá řada menších projektů například pro obce Tochovice, Milínov, Starosedský Hrádek, Mirošov, Těnovice, Chříč, atd.

Přestože uplynulé období nebylo finančně jednoduché, snažili jsme se rozumnou mírou podporovat sport a kulturu v regionu působení společnosti. Sponzorovali jsme: FK Nepomuk, TJ Čechie Příkosice, AMK Nepomuk - trial, SDH Nepomuk, DTJ Klabava – futsalteam Město Nepomuk – RD A.Němejce, Dožická traktoriáda, Tojický kalendář a další.

Důsledné plnění povinností a úkolů v oblasti systémů jakosti ISO norem, a to managementu jakosti ISO 9001:2008, environmentálního managementu ISO 14001:2004 a systému managementu OHSAS 18001:2007 zajišťující oblast bezpečnosti práce a požární ochranu, nám zajistilo bezproblémový certifikační audit a tím prodloužení platnosti vydaných certifikátů na další období.

I přes nepříznivé ekonomické klima s velkým důrazem na úspory všech nákladů a minimalizaci investic se nám podařilo rozšířit stavební techniku o kolový dumper WACKER NEUSON LD 1001, finišer VÖGELE Super-Boy, nákladní automobil TATRA, podvalník Goldhofer, traktorbagr JCB 3CX, zemní rypadlo JCB803, Pásová rypadla Takeuchi TB, vibrační válec HAMM 3011D, vibrační obousměrné desky Ammann AVH 5030 a Tremix MV 480, Wacker 70/70. Dále jsme k provádění sanačních prací zakoupili vysokotlaké čerpadlo Kränzle B 270 a celou řadu další drobné mechanizace.